Jdi do sebe


Kondice

Kondici sportovce řešíme individuálně dle sportu, kterému se klient věnuje. Je zásadní rozdíl zda klient hraje fotbal, hokej či běhá dlouhé tratě. Není možné, aby kondici rozvíjeli stejným způsobem, protože každý sport vyžaduje zcela jiný druh zatěžování organismu. Nemůžeme srovnávat běžce na 10 km s fotbalistou. Oba za svůj závod respektive zápas uběhnou podobný počet kilometrů, nicméně fotbalista se bude trápit na 10 km trati a zcela jistě doběhne daleko za ostatními. Běžec bude mít při fotbalovém zápase zase potíže s neustálou změnou směru, otočkami, pády a zápas pro něj bude extrémně náročný. 
 
Každá sportovní disciplína vyžaduje zcela odlišný druh tréninku, proto tak i ke klientovi přistupujeme a vytváříme plán na dané sportovní odvětví, abychom jeho organismus připravili pokud možno co nejlépe a nejblíže jeho maximální možné formě. 
 
 
Z čeho se skládá kondice, na které pracujeme:
 
vytrvalost
síla
rychlost
výbušnost
koordinace
psychika (někteří ji nevěnují velkou pozornost, ale je potřeba ji neopomíjet)
flexibilita
Core a balance (vytvořili jsme pro sebe zvláštní kategorii, protože těmto cvikům přiřazujeme velkou důležitost)